Kontakt

Sídlo spoločnosti (podľa obchodného registra)
Sarya, spol, s r. o.
J. Sambucusa 3
917 01 Trnava.

Prevádzka (kancelárske priestory)
Budova United Industries
Šrobárova 5
917 01 Trnava.

Adresa pre písomný styk
Sarya, spol, s r. o.
J. Sambucusa 3
917 01 Trnava.

Telefonický kontakt
tel.: +421 (33) 2933 299
fax: +421 (33) 2933 299
mobil: +421 (903) 230 230

Elektronický kontakt
Špedícia   spedicia@sarya.sk  


©2002 - Sarya, spol. s r.o.